Daimi ve mevsimlik yangın personeli için kıyafet satın alınacak